Vicealcalde o Vicealcaldesa

Está aquí: 

Licda. Seneida Matos de Florian.